مها :از کلمه یونانی HELMIS ( هیلمیس ) یا Helmintus ( هلمیتوس ) به معنای کرم مشتق شده که معمولاً به کرمهای انگلی گفته و غیر انگلی گفته می شود . کرمها جزء ی مهرگان و و کر یاخته ها ( چند سلولی ) می باشند دو دسته کلی دارند از لحاظ زندگی : 1- آزادزی Free Livingworm 2- پارازیتها Parasithaکرم های آزادزی : می توانند مواد را جذب و مصرف کنند .کرم های پارازیت ها : زندگی آزاد ندارند و حیات آنها وابسته به موجودات میزبان است .زندگی همزیستی : ارتباط دو طرفه در طبیعت را گویند که خود شامل چند شکل است :1- همسفرگی : اگر ارتباط بین دو موجود برای یکی سود آور و برای دیگری بی ضرر باشد این نوع ارتباط را همسفرگی گویند مثل باکتری های روده ای . 2- همیاری : اگر ارتباط برای هر دو موجود مفید باشد را همیاری گویند .3- انگلی : اگر برای یکی مفید و برای دیگری مضر باشد انگلی گویند .اصولاً انگل و میزان با همدیگر یک تقابل پیدا می کنند یعنی انگل تا جایی از میزبان استفاده کند که زبانی به او نرسد و از بین نرود و میزبان بتواند بقای خود را ادامه دهد که این امر رمز موفقیت انگلهاست . چرا موجودات حالت انگلی پیدا کرده اند ؟ در این خصوص دو نظر یه عنوان شده ، نظریه لامارک و نظریه داروین لامارک می گویند موجودات زنده سازش پیدا کرده اند و این سازش به نسل های بعدی منتقل می شود . داروین : موجودات از اول زندگی انگلی نداشتند بدیل این که مواد غذایی فراوان بود و موجودات از اول زندگی انگلی نداشتند بدلیل این که مواد غذایی فراوان بود و موجودات تنبل گفته اند و سعی و تلاش برای کسب غذا نکرده و زندگی انگلی را در اختیار کرده اند ( انتخاب طبیعی ) طبقه بندی کرم ها : 1- کرم پهن ( مسطح ) انواع : سستوهای حقیقی هم بعضی از افراد این دو را یک گروه در نظر می گیرند .ستودهای کاذبتور بلارپاها2- کرم های گرد ( نما نلینت ) انواع : نماتد ها ( اسکاریس – کرمک بچه ) نماتوهور ها آگانتوسنفالاها 3- کرمها آننه لیدا ANNELIDAکرم های پهن :کرمهایی که در بدن مسطح دارند و پوشش بدن از یک بافت زنده و دارای سلول بنام تگومنت تشکیل شده که وظیفه اصلی آن جذب مواد غذایی و نقش حفاظتی است در این بافت میتو کندری منافذ و لوله های محیط وجود دارد . و انگل اجازه جذب مواد غذایی را می دهد .این کرم ها معمولاً از سطح شکمی و پشتی پهن بوده دارای تقارن دو طرفی محوطه عمومی یا شکمی ندارند اندامهای درونی آنها دربافتی بنام پارانشیم قرار گرفته است .دستگاه دفعی آنها متشکل از سلولهای شعله ای می باشند ، فاقد دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس می باشند اکثر آنها هر مافرودیت ( دو جنسی ) می باشند و سیـر تکـاملـی آنهـا مستقیم یـا غیـر مستقیم می باشد و چهار دسته می باشند :سستوده ها : گروهی از کرم های مسطح که به لحاظ شکل ظاهریشان به آنها کرم های بند بند یا نواری گویند اندازه آنها را چند سانتی متر تا چند متر متغیر است . اکینوکوک :اندازه آنها چند سانتی متر و تنیا اندازه آنها چند متر است . بالاترین قسمت بدن سر (Scolex ) است که در کرمهای گوناگون شکل آن متفاوت است در سر کرم اندامهای دیگری نیز موجود است از قبیل بادکشها ، شکاف تثبیتی ( بوتریا ) که اندام های بالا هر دو در جهت ثابت نگه داشتن کرم است .بادکش sucker قلاب Hook تنیا سلیوم : T.solivm ( کرم کدوی خوک ) در روده باریک انسان زندگی می کنند میزبان واسط آن خوک که و گاهاً انسان می باشد بعد از حدود 3 ماه مرحله نوزادی بنام سیستی سرک خوکی یا سیستی سرکوس سلولوزی که روده ء خوک جدار تخم باز شده جنین 6 قلابه آزاد گشته و از روده عبور کرده و عروق لنفی می رود و در بدن پخش می شود جای خوب آن در عضلات است زیرا مواد غذایی خوب آنها آنجاست حدود 2 ماه روند تشکیل کیست است تفاوت این نوزاد یا نوزاد تنیای گاوی در این است که در سیستی سرک سلولوزی ( خوکی ) در بدن انسان در سیستم عصبی ، قلب ، چشم ، کبد و پوست می تواند جایگزین شود و علائمی از قبیل صرع ، کوری و آلرژی در این مورد آلودگی خودبخودی است یعنی این کـه بـند بــارور به عللی دفـع نشـود و به قسمتهای بالای روده برود و پاره بشود آلودگی رخ می دهد . تخم تنیا ها غیر قابل تفریق می باشند ولی تشخیص دوگونه توسط انشعابات رحمی در بند بارور است طول عمر تنیاها در بدن انسان می تواند تا 30 سال نیز طول بکشد در انسان عدم رعایت شرایط بهداشتی در دفع مدفوع در همه گیری شناسایی ( اپیدیمی لوژی شناسایی ) خیلی مهم است تخم انگل می تواند توسط کرم خاکی و مگس نیز بطور مکانیکی منتقل شود . کسیتها با درجه حرارت 40 تا 50 درجه سانتی گراد از بین می روند برودت یا سرمای 10- درجه سانتی گراد به مدت 10 روز کیست ها را می کشد . اکینوکوک گرانولوزوس ( کرم کدوی سگ ) کرم بالغ در روده گوشتخواران به خصوص سگ زندگی میکند . به طول 2 تا 7 میلی متر تعداد پروگلوتید ها ( بند ها ) 3 تا 4 بند است که عموماً بند آخر به عنون بند بارور نصف طول بدن کرم را اشغال می کند مرحله نوزادی انگل در میزبان واسط که شامل انسان و علف خواران است به آن کیست هیداتیک می گویند .سگ مبتلا به انگل تخم را به انسان منتقل می کند . تخم در روده باز شده و نوزاد از جدار روده عبور می کند و وارد دستگاه گردش خون می شود و به کلیه اندامهای بدن می رود و تبدیل به کیست هیداتیک شده ، این کیست محتوی مایع و وزن آن تا چند کیلو می رسد برای انسان خطرناک و حتی کشنده می تواند باشد نموی کیست تا چند سال نیز میتواند طول بکشد درون کیست پر از پروتو اسکولکسها است که اگـر مورد مصرف سگ قرار بگیرند هر کدام تبدیل به یـک اکینوکـوک بــالغ می شوند .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:50 PM  توسط امین احمدی   | 

كيست هيداتيك 


بيماري كيست هيداتيك( هيداتوز) يكي از خطرناكترين بيماريهاي قابل انتقال از حيوان به انسان است.كرمهاي بالغ اين انگل(اكينوكوكوس گرانولوزوس) در روده سگ زندگي مي كند اما جالب اينكه مشكل خاصي را در سگ بوجود نمي آورد.تخمهاي اين كرم از طريق مدفوع سگ به بيرون منتقل ميشود،اين تخمها روي علوفه و سبزيجات پراكنده مي شوند و از طريق خوردن به گاو و گوسفند و همچنين انسان منتقل ميشود،تخمها از ديواره عروقي روده وارد كبد شده و به كرمهاي نابالغ يا همان كيست در مي آيند و در انسان،گاو و گوسفند هرگز به شكل كرم بالغ در نمي آيند و تنها در سگ با خوردن كبد هاي كيستيك گوسفند و گاو اين كيست ها به شكل كرم بالغ در روده سگ در آمده و چرخه انگل تكرار ميشود.
تخم كرم پس از انتقال از سبزيجات آلوده به انسان،بصورت كيست در كبد در آمده و با فشاري كه خود كيست به كبد وارد مي نمايد باعث بوجود آمدن اختلالاتي در عملكرد طبيعي كبد ميگردد.گاهي تعداد اين كيست ها به حدي در كبد افزايش مي يابند كه موجب از كار افتادن كبد خواهد شد،در مواردي اين كيست هاي نوزاد از طريق خون خود را به بافت هاي ديگر مثل ريه،چشم و مغز رسانده و باعث اختلالات جدي در آن اندامها ميگردد.اگر در اثر هر عاملي و حتي موقع جراحي، اين كيست ها بتركند چون پروتيين داخل كيست براي بدن انسان ناشناخته است فورا منجر به ايجاد شوك آنافيلاكتيك گرديده و در صورت عدم درمان فوري منجر به مرگ هم مي گردند.علايم اين بيماري از درد ساده در محوطه راست شكمي گرفته تا اختلالات جدي كبدي متفاوت است كه تشخيص و درمان آن در حوزه جراحان عمومي مي باشد. اين بيماري به چند طرق جراحي و داروپي قابل درمان و كنترل مي باشد اما در اغلب موارد با وجود تكنيك هاي مختلف جراحي و داروپي در درمان اين بيماري،بيمار نتيجه رضايت بخشي را حصول نميكند.مطالعات دامپزشكان در كشور نشان مي دهد سگ هاي ولگرد اطراف شهرهاي تبريز،شيراز و تهران بالاترين ميزان آلودگي به اين انگل را دارا مي باشند. البته با افزايش بهداشت عمومي در جامعه انساني و همچنين درمان سگها و معدوم كردن بهداشتي احشاء كيستيك گاو و گوسفند در كشتارگاه هاي صنعتي، شيوع اين بيماري خطرناك در انسان تا حد خوبي كاسته شده است اما هنوز هم بيماران زيادي را ميتوان مشاهده نمود مدتهاي طولاني تحت درمان مي باشند.
نكات ساده قابل پيشگيري از اين بيماري:
1) با توجه به اينكه سبزيجات،صيفي جات و ميوه هاي بوته دار زميني مثل توت فرنگي از عمده ترين فاكتورهاي آلودگي به تخم اين انگل مي باشند حتما بايد قبل از مصرف به خوبي با آب شستشو گرديده و براي اطمينان از جدا شدن تخم انگل از سبزيجات، چند قطره مايع ظرفشوپي به داخل ظرف شستشو اضافه شود ،سبزيجات چند لحظه در داخل آب تكان داده شود تا آب كف نمايد. يكي از اشتباهاتي كه در موقع شستشوي سبزيجات وجود دارد اين است كه بعد از شستشو ،كل ظرف محتوي سبزيجات را روي آبكش ميريزند كه با اين كار تخمهاي انگل ته نشين شده در داخل ظرف دوباره روي سبزيجات پخش ميشود،بايد سبزيجات را از سطح آب برداشته شوند و آب باقيمانده دور ريخته شود.
2)اگر سگي داريد حتما نزد دكتر دامپزشك برده تا داروي اختصاصي اين انگل را به سگ تجويز نمايد و هر 3-2 ماه اين كار تكرار گردد. چون قرص ضد انگل باعث پودر شدن كرمها داخل روده سگ ميشود و برخلاف ديگر انگلها ،مرده كرم كمتر در مدفوع ديده ميشود لذا تا 3 روز پس از خوراندن ضد انگل به سگ،مدفوع سگ حتما سوزانده شود.
3)اگر كشتار غير بهداشتي دام (مثل قرباني كردن و نذري) داريد در صورت مشاهده كيست هاي كبدي در گاو و بخصوص گوسفند هرگز آنها را پاره نكنيد چون باعث كيست هيداتيك چشمي در انسان ميشوند و همچنين كبد حيوان را بطور بهداشتي دفن كنيد چون اگر سگي اين احشاء آلوده را بخورد دوباره سيكل انگل تكرار مي گردد.
دکتر محمد نژاد
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:36 PM  توسط امین احمدی   | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:30 AM  توسط امین احمدی   | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:30 AM  توسط امین احمدی   | 


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:29 AM  توسط امین احمدی   | 

درمان فاسیولازیس

از سالها قبل تعدادی دارو برای درمان بیماری بکار رفته است که 3 داروی مهم شامل بیتی نول ، تریکلابندازول و پرازیکوآنتل است.

پیشگیری

انسان باید از خوردن گیاهان و سیزیجات نشسته و آبهای آلوده اجتناب نماید. بهترین راه پیشگیری در حیوانات درمان آنها و نیز از بین بردن حلزونهای ناقل با استفاده از مواد شیمیایی و بهسازی محیط است.

انواع فاسیولا

فاسیولا انواع مختلف دارد که برای حیوانات گیاهخوار در اغلب نقاط دنیا آلوده کننده است. نام برخی از آنها عبارتند از: فاسیولا ژیگانیتکا ، فاسیولا ایندیکرم ، فاسیولا ماگنا ، فاسیولا امریکانا ، فاسیولا کالیفرنی ، فاسیولا نیانزه ، فاسیولا اجلافی و فاسیولای جکونی.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:26 AM  توسط امین احمدی   | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:20 AM  توسط امین احمدی   | 

بیماریزایی فاسیولا

آسیبهای ناشی از بیماری فاسیولا ارتباط با تعداد کرم در بدن دارد. آسیبهای اولیه در اثر جابجایی در بافت کبد برای رسیدن به مجرای صفرا ایجاد می‌شود که در برخی اوقات مرده کرم سبب ایجاد نسج فیبری می‌شود. در انسان فقط تعداد کمی از کرمها به مجرای صفرا می‌رسند که در آنجا چند ماه تا چند سال زنده می‌مانند. کم خونی از عوارض اصلی بیماری است.

علت کم خونی تغذیه کرم از خون ، ایجاد خونریزی از مجاری صفراوی و کم شدن عمر گلبولهای قرمز خون می‌باشد. وجود کرم فاسیولا که گاهی وارد اعضای دیگر بدن می‌شود سبب ایجاد آسیب در آنها می‌شود مانند آسیبهای معدی ، لوزوالمعده و طحال و بافت زیر جلد و عروق خونی و ریه و مغز و عضلات و آپاندیس.

علایم بالینی

دوره کمون بستگی به تعداد کرم وارد شده به بدن دارد. در یک اپیدمی فرانسه علایم بیماری 6 هفته پس از خوردن سبزیهای آبزی آغاز شد و حداکثر علایم بین 2.5 - 2 ماه ظاهر گردید. علایم اولیه بیماری عبارتند از تعریق زیاد ، دردهای شکمی و کهیر. فاصله زمانی بین ورود تخم انگل به بدن و مشاهده تخم در مدفوع بستگی به تعداد کرم دارد که حد متوسط آن در انسان بین 3 تا 4 ماه محاسبه شده است.

تشخیص بیماری

آزمایش خون بالا رفتن لوکوسیتها را نشان می‌دهد که تعداد آن بین 10 تا 40 هزار در میلیمتر مکعب می‌شود و نسبت ائوزینوفیلی از 0.5 بیشتر است. کم خونی به صورت کاهش هموگلوبین مشاهده می‌شود. آزمونهای کبدی در دوره حاد بیماری متغیر است. بهترین وسیله تشخیص استفاده از آزمون انگل شناسی است که تخم فاسیولا را در مدفوع و مایع کشت شده از دوازدهه مشاهده می‌نماییم.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:17 AM  توسط امین احمدی   | 

اع‍ظم‍ی‌، م‍ه‍دی‌. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ال‍ی‍ز  -PCRPRFL ژن‌ .18S rRNA م‍ه‍دی‌ اع‍ظم‍ی‌. ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: داود رس‍ت‍گ‍ارم‍ق‍دم‌، رس‍ول‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ص‍ال‍ح‍ی‌. دان‍ش‍ک‍ده‌پ‍زش‍ک‍ی‌،۱۳۸۳. X ،۱۳۶ ص‌.: م‍ص‍ور ( ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌ )؛ ج‍دول‌.

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ق‍ب‍لا ب‍ع‍ن‍وان‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ب‍ا ش‍م‍اره‌ ۸۲۱۸۴ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

م‍ن‍درج‍ات‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اص‍ی‍ل‌.

ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ لات‍ی‍ن‌.

۱. ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌.- ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌/ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌روده‌/ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ی‌/ دی‌ ان‌ ا/ واک‍ن‍ش‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍راز/ س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌/ اس‍ه‍ال‌/ Intestinal Diseases, Parasitic /CryptosporidiumAcquired Imode  /Polymerase Chain Reaction /DNA /Zoonoses / .Genes, rRNA /Diarrhea /Ficiency Syndrome

ال‍ف‌.رس‍ت‍گ‍ارم‍ق‍دم‌، داود، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا. ب‌.ص‍ال‍ح‍ی‌، رس‍ول‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا.ج‌.ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا. د.ع‍ن‍وان‌.

چ‍ک‍ی‍ده‌: م‍ق‍دم‍ه‌: ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ان‍گ‍ل‌ ه‍ای‌ پ‍ات‍وژن‌ روده‌ ای‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ب‌ اس‍ه‍ال‌ در ان‍س‍ان‌ و ح‍ی‍وان‍ات‌ م‍ی‌ ش‍ود. در اف‍راد ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ک‍ارآم‍د، ع‍ف‍ون‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ان‍گ‍ل‌ خ‍ودب‍خ‍ود ب‍ه‍ب‍ود م‍ی‌ ی‍اب‍د. ام‍ا در اش‍خ‍اص‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ق‍ص‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ان‍گ‍ل‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ ب‍وده‌ و م‍ی‌ ت‍وان‍د م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ م‍رگ‌ ای‍ن‌اف‍راد ش‍ود. ان‍گ‍ل‌ ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در ۲۰-۱۰ درص‍دم‍وارد س‍ب‍ب‌ اس‍ه‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ق‍ص‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ م‍ی‌ ش‍ود. در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ای‍ن‌م‍ی‍زان‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ از ۵۰ درص‍د م‍ی‌ ب‍اش‍د. ب‍دل‍ی‍ل‌ اه‍م‍ی‍ت‌ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ذک‍ور و ت‍اث‍ی‍ر گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‌ در طراح‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ،ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ح‍ی‍وان‍ی‌ ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍وع‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌از روش‌ PCR-RFLP م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. م‍واد: در ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ۶۴۲ ن‍م‍ون‍ه‌م‍دف‍وع‌ ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۵ س‍ال‌، ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ق‍ص‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و اف‍راد در م‍ع‍رض‌خ‍طر ب‍ی‍م‍اری‌ و ۴۸۰ ن‍م‍ون‍ه‌ از رک‍ت‍وم‌ گ‍اوه‍ا و گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍داری‍ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ گ‍ردی‍د. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ وج‍ود ی‍ا ع‍دم‌ وج‍ود ان‍گ‍ل‌ ،ت‍م‍ام‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ا ب‍ا روش‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ن‍اورس‍ازی‌ در م‍ح‍ل‍ول‌ ق‍ن‍دی‌ ت‍غ‍ل‍ی‍ظ ش‍دن‍د و درن‍ه‍ای‍ت‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا روش‌ ذی‍ل‌ - ن‍ل‍س‍ون‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و ب‍ام‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ آل‍وده‌ ب‍ا ان‍گ‍ل‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌گ‍رادی‍ان‍ت‌ پ‍رک‍ول‌ م‍ورد ت‍خ‍ل‍ی‍ص‌ و ج‍داس‍ازی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ص‌ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ DNA ژن‍وم‍ی‍ک‌ ب‍ک‍ار ب‍رده‌ ش‍دن‍د. پ‍س‌ از اس‍ت‍خ‍راج‌ DNAژن‍وم‍ی‌، اووس‍ی‍س‍ت‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍وان‍ی‍دی‍ن‍ی‍وم‌ ت‍ی‍وس‍ی‍ان‍ات‌ و رس‍وب‌ آن‌ ب‍ا ات‍ان‍ول‌ ، ژن‌A18s rRN ه‍ر ک‍دام‌ از ای‍زول‍ه‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍رای‍م‍ره‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ A و B ب‍ا روش‌RPC، Amplify گ‍ردی‍د و م‍ح‍ص‍ول‌ PCR ای‍زول‍ه‌ ه‍ا پ‍س‌ از ب‍ررس‍ی‌ ت‍وس‍ط ال‍ک‍ت‍روف‍ورزو رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ ب‍ا دو آن‍زی‍م‌ ان‍دون‍وک‍ل‍ئ‍از SspI و SpeI ب‍رش‌ داده‌ ش‍دن‍د و م‍ح‍ص‍ولات‌PPCR-RFL ژن‌ 18s rRNA ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذک‍ور ال‍ک‍ت‍روف‍ورز، رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و م‍وردب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ان‍دازه‌ ژن‌ 18s rRNA ت‍م‍ام‌ ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ح‍ی‍وان‍ی‌(گ‍او و گ‍وس‍ال‍ه‌) پ‍س‌ از PCR دارای‌ ب‍ان‍ده‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ و ان‍دازه‌ای‌ ح‍دود bp ۱۷۵۰ب‍ود.ن‍ت‍ای‍ج‌ PCR-RFLP ای‍زول‍ه‌ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا آن‍زی‍م‌ ان‍دون‍وک‍ل‍ئ‍از SspI ح‍اک‍ی‌ از آن‌ ب‍ود ک‍ه‌ ۱۳ن‍م‍ون‍ه‌ (۴۳/۴درص‍د) آل‍وده‌ ب‍ه‌ C.Parvum ت‍ی‍پ‌ دو، ۴ ن‍م‍ون‍ه‌ ( ۱۳/۴درص‍د) آل‍وده‌ب‍ه‌ C.muris ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ( ۳/۳درص‍د) آل‍وده‌ ب‍ه‌ . C.wrairi ۲ ن‍م‍ون‍ه‌ ( ۶/۶درص‍د) آل‍وده‌ب‍ه‌ ژن‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ C.Parvum و C.muris و ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ( ۳/۳درص‍د) آل‍وده‌ ب‍ه‌mC.Parvu ه‍م‍راه‌ ب‍ا ژن‍وت‍ی‍پ‌ ج‍دی‍دی‌ از ان‍گ‍ل‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در ۹ ای‍زول‍ه‌ ۳۰ درص‍د ان‍س‍ان‍ی‌ال‍گ‍وی‌ PCR-RFLP ح‍اص‍ل‌ از ب‍رش‌ ب‍ا آن‍زی‍م‌ SsPI م‍ت‍ف‍اوت‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ق‍ب‍ل‍ی‌ ب‍ود. از ۹ ای‍زول‍ه‌ ف‍وق‌، ۳ ای‍زول‍ه‌ ۱۰ درص‍د ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ ه‍م‌ و ۶ ای‍زول‍ه‌۲۰ درص‍د ال‍گ‍وه‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ ه‍م‌ و م‍ت‍ف‍اوت‌ از س‍ه‌ ای‍زول‍ه‌ م‍ذک‍ور ای‍ج‍د ک‍ردن‍د ک‍ه‌ ب‍ا ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ ازگ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‌ ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ در ج‍ه‍ان‌ ش‍ب‍اه‍ت‌ ژن‍وت‍ی‍پ‍ی‌ ن‍داش‍ت‍ن‍د.ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ PCR-RFLP ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ ب‍رش‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ا ان‍زی‍م‌ SsPI ن‍ی‍زن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ای‍زول‍ه‌ ۳۰ درص‍د C.Parvum ت‍ی‍پ‌ دو، ۲ ای‍زول‍ه‌ ۶/۶ درص‍د دارای‌iC.bailey ی‍ک‌ ای‍زول‍ه‌ ۳/۴ درص‍د ح‍اوی‌ C.serpentis ۳ ای‍زول‍ه‌ ۱۰ درص‍د ح‍اوی‌sC.muri ۳ ای‍زول‍ه‌ ۱۰ درص‍د دارای‌ C.wrairi و ۲ ای‍زول‍ه‌۶/۶ درص‍د دارای‌mC.parvu وC.muris م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ۱۰ ای‍زول‍ه‌ ۳۳/۴ درص‍د ال‍گ‍وه‍ای‌ح‍اص‍ل‌ از ب‍رش‌ ب‍ا ان‍زی‍م‌ SspI م‍ت‍ف‍اوت‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ب‍ود. از ۱۰ ای‍زول‍ه‌ م‍ذک‍ور، ۴ای‍زول‍ه‌ ۱۳/۴درص‍د ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ ه‍م‌ و ۶ ای‍زول‍ه‌ ۲۰ درص‍د ال‍گ‍وه‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ ه‍م‌ وم‍ت‍ف‍اوت‌ از چ‍ه‍ار ای‍زول‍ه‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ اج‍ی‍اد ن‍م‍ودن‍د ک‍ه‌ ب‍ا ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ از گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‌ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ در ج‍ه‍ان‌ ش‍ب‍اه‍ت‌ ژن‍وت‍ی‍پ‍ی‌ ن‍داش‍ت‍ن‍د..

۹۴۹۵ت‌

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:4 AM  توسط امین احمدی   |